Li donem la benvinguda a SINGULAR BARCELONA i li agraïm el seu interès per llegir les condicions legals d'aquesta web. Som conscients que aquest tema pot no ser el seu preferit, però és important que conegui tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i SINGULAR BARCELONA, com a responsable d'aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.


SINGULAR BARCELONA com a responsable d'aquesta web, es  compromet a processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals del nostre usuaris.


Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


Dades del Responsable
• Identitat del Responsable: Singular Barcelona S.L.
• Nom comercial: SINGULAR BARCELONA
• NIF / CIF: B-61262606
• Direcció: C/ Sant Salvador, 93 Baixos 08024 Barcelona
• Correu electrònic: ventas@singularbarcelona.com,

Condicions generals d'ús


Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de SINGULAR BARCELONA, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, singularbarcelona.com, ( "usuari") accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal singularbarcelona.com

Dades personals que recollim i com ho fem:
Llegir Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris


Queda prohibit l'ús de la web  amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:


• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a titular legítim.
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de nosaltres com a legítims titulars.
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web singularbarcelona.com, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de SINGULAR BARCELONA o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal singularbarcelona .com o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web.
No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, singularbarcelona.com, no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

MESURES DE SEGURETAT


Les dades personals comunicades per l'usuari a SINGULAR BARCELONA poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a SINGULAR BARCELONA, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i singularbarcelona.com  és per un canal segur i les dades transmeses tenen la garantia de ser tractades amb les millors condicions de seguretat  perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

PREUS

Els preus publicats a la botiga online SINGULAR BARCELONA són en euros. Tots els preus porten l'IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a la botiga en línia SINGULAR BARCELONA.

PRODUCTE

Les ofertes presentades per la botiga online SINGULAR BARCELONA són vàlides dins del límit de les existències disponibles i de les dates establertes per l'oferta. La botiga online SINGULAR BARCELONA es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.
SINGULAR BARCELONA tractarà d'oferir les descripcions més precises dels productes oferts a la botiga en línia, que sempre són proporcionades pel fabricant, però no es responsabilitzarà de qualsevol errada, foto o possible imprecisió en les característiques dels productes, davant de qualsevol dubte recomanem sempre contactar per telèfon o correu electrònic amb SINGULAR BARCELONA per verificar amb exactitud qualsevol característica del producte abans que el producte sigui enviat.

RECLAMACIONS

SINGULAR BARCELONA informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients.

L'usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a ventas@singularbarcelona.com, indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L'usuari podrà notificar la reclamació, bé a través de correu electrònic a: ventas@singularbarcelona.com, o bé per correu postal dirigit a: SINGULAR BARCELONA, C/ Sant Salvador, 93 Baixos 08024 Barcelona.Drets de propietat intel·lectual i industrial


En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de SINGULAR BARCELONA. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SINGULAR BARCELONA.
L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.
En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a SINGULAR BARCELONA indicant:
• Dades personals de l'interessat, titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l'interessat.
• Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs


La pàgina web singularbarcelona.com  proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:
• Eines.
• Contingut d'altres blocs.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. SINGULAR BARCELONA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que pugui derivar a l'usuari l’accés a aquests enllaços.
Així mateix, l'usuari trobarà dins d'aquest lloc pàgines i promocions que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no identifica a l'usuari.
La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat.
L'usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al portal singularbarcelona.com, haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de SINGULAR BARCELONA. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre singularbarcelona.com i el propietari del lloc en el qual s'estableixi  l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de singularbarcelona.com  dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris


A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes amb les següents condicions:
• No s'admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d'aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l'autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web.
• També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.
• Es desestimaran, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d'una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.
• No es permetran comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per part d’ un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitat


SINGULAR BARCELONA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:
• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts.
• L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
• L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
• El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

SINGULAR BARCELONA exclou tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.


Llei aplicable i jurisdicció


Amb caràcter general les relacions entre SINGULAR BARCELONA amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte


En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre el portal singularbarcelona.com, si us plau dirigiu-vos a ventas@singularbarcelona.com.


Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l'Art. 14, par. 1 de l'ODR (Regulació de resolució de disputa en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes en línia conformi a l'Art. 14, par. 1 de l'ODR en una de les seves plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a web en la qual els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La comissió Europea dóna la possibilitat de resoldre disputes digitals seguint l'Art 14 Para. 1 de l'ODR a les seves plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a lloc on els consumidors poden intentar resoldre disputes, fora dels jutjats provinents de compres i contractes per internet.