Política de PrivacitatLi donem la benvinguda a la nostra web i el convidem a conèixer aquests termes abans que faciliti les seves dades personals.

Menors d'edat
En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.
En cap cas es demanaran  al menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.
Si és vostè menor de tretze anys i ha accedit a aquest lloc web sense posar-ho en coneixement dels pares no ha de registrar-se com usuari.

Alguns principis que ha de conèixer
A singularbarcelona.comés una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquest web.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:
• Mai  sol·licitarem informació personal  que no sigui realment necessària per a prestar-li els serveis o productes que ens requereixi.
• Mai compartirem informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.
• Mai utilitzarem les seves dades personals per a una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

Aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa li aconsellem,  com a usuari,  que la visiti periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.


Regulacions legals a què s'acull aquesta web
SINGULAR BARCELONA ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals
• Identitat del responsable: SINGULAR BARCELONA SL
• Nom comercial: SINGULAR BARCELONA
• NIF / CIF: B-61262606
• Direcció: Sant Salvador,93 Bajos 08024 Barcelona
• Correu electrònic: ventas@singularbarcelona.com
• Activitat: Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
 
Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis del web rebran el tractament de dades de "WEB".
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a SINGULAR BARCELONA procedeixen de:
• Formulari de contacte.
• Formulari de subscripció.
• Comentaris al bloc.
• Formulari de clients.
• Registre de compte.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SINGULAR BARCELONA estem tractant dades personals que ens concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:
• Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
• Sol·licitar la rectificació o supressió.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament.
• Oposar-se al tractament.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si s'escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SINGULAR BARCELONA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els concerneixen infringeix el Reglament.


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Quan un usuari es connecta a aquesta web, per exemple, per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure o realitzar alguna contractació o comanda, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable: SINGULAR BARCELONA. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per singularbarcelona.comnomés com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A SINGULAR BARCELONA hi ha un sistema de captura d'informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):
1. Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, e-mail, per respondre als requeriments dels usuaris de singularbarcelona.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altra consulta que pugui fer i que no estigui subjecta a les condicions de contractació. Li informem que les dades que ens facilita estaran ubicades en els servidors de SOLUCIONS WEB ONLINE, SL amb CIF B04437729 domiciliada a C/ Hermanos Machado 19 04720 Almeria

Existeixen altres finalitats per a les quals tractem les seves dades personals:
• Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
• També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.
• Per gestionar les xarxes socials. SINGULAR BARCELONA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades  de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de SINGULAR BARCELONA, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari de singularbarcelona.com. Tractarem les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de singularbarcelona.com. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

SINGULAR BARCELONA, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades
La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.
Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

Quant  temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran:
• Mentre es mantingui la relació mercantil.
• No se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, singularbarcelona.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.
Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent al compliment dels drets que preservem en aquest web.
Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Domini, Plataforma web, email màrqueting: Joira Software SL, con domicilio en Sant Francesc 28, Igualada Barcelona y CIF B61685061 més información a https://joira.com, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting de singularbarcelona.com.


Dades de navegació
En navegar per singularbarcelona.comes poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.
Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.


Els seus drets al facilitar les seves dades personals
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en singularbarcelona.comestan tractant dades personals que els concerneixin o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
SINGULAR BARCELONA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic a ventas@singularbarcelona.com.

Secret i seguretat de les dades
singularbarcelona.comes compromet a l'ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat de les mateixes, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
singularbarcelona.comno pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d'Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.


Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, vostè és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a singularbarcelona.comexonerant a SINGULAR BARCELONA, de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment
L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de SINGULAR BARCELONA en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.Canvis en la política de privacitat
SINGULAR BARCELONA, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
Correus comercials:
D'acord amb la LSSICE, singularbarcelona.comno realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha  a la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, singularbarcelona.comes compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.